TIDIGARE UTSTÄLLNING

Christopher Dolhem

Christopher Dolhems senaste fotoutställning har hämtat inspiration från ett citat av den analytiska psykologins fader Carl Gustav Jung.

There is no light without shadow and no psychic wholeness without imperfection.
To round itself out, life calls not for perfection but for completeness; and for this the
“thorn in the flesh” is needed, the su_ering of defects without which there is no
progress and no ascent. C. G. Jung

Eftersom det handlar om fotografi ringar titeln in bilderna på ett högst konkret sätt – fotografi betyder i själva verket att skriva med ljus. Det är spelet mellan ljus och mörker som får motivet att träda fram; de lätta molnskyarna mot den trädklädda och mörkare dalgången, kontrasterna framkallar trappstegens volymer och dörröppningens passage, och mot den ljusa himlen blir lamporna och trådarna som distinkta nottecken. Men titeln öppnar också för en dimension som rör sig under det omedelbart synliga och där bilderna kan ses som uttryck för själsliga rörelser. De spänner mellan avklarnad stillhet och ett upprört tumlande i molnformationernas snabbt föränderliga former och färger. Precis som livet ofta gör.

Utställningen visades i Galleriet på Hotel Diplomat mellan perioden 8 februari och 24 april.