Miljöansvar

Environment_stor

Vi är certifierade enligt ISO 14001, vilket innebär att vi skyddar miljön och arbetar för en hållbar framtid. Vi tänker på hur vi konsumerar, vi återvinner och arbetar proaktivt med energismarta och ekologiska lösningar:

Lokalt odlade och ekologiska alternativ finns på våra restauranger
Miljöhänsyn vid renovering
Serviceinriktad och miljömedveten personal
Effektivisering och minskad energiförbrukning och avfallsmängd
Vi uppfyller våra gästers och myndigheters miljökrav