Konst

På Hotel Diplomat finns ett konstintresse som sträcker sig långt tillbaka i generationerna. Detta syns tydligt i hotellets korridorer, där kända svenska konstnärer och fotografers verk smyckar väggarna. Hotellet främjar svensk konst och kultur och har även en omfattande privat konstsamling, där bl a Denise Grünstein, Maria Friberg, Anneè Olofsson, Daniel Sandberg, Carl Fredrik Reuterswärd, Helene Schmitz och David Svensson finns representerade.